Impressum

Seedalive GmbH
Albert-Einstein-Straat 1
49076 Osnabrueck, G-49076
+49 170 800 2703
HRB 216601
Osnabrueck Groep
St.Nr. 66/200/49234 van het Com
FA Osnabrück

Algemeen directeur: Jens Varnskühler

Disclaimer:

1. Beperking van aansprakelijkheid
De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorg en naar beste weten tot stand gekomen. Niettemin aanvaardt de aanbieder van deze website geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, volledigheid en juistheid van de aangeboden pagina's en inhoud.

Als dienstverlener is de aanbieder van deze website volgens § 7 Abs. 1 TMG verantwoordelijk voor zijn eigen inhoud en informatie op deze pagina's volgens de algemene wetten; volgens §§ 8 tot 10 TMG is zij echter niet verplicht om de verzonden of opgeslagen informatie van derden te controleren. Een verwijdering of blokkering van deze inhoud vindt onmiddellijk plaats vanaf het moment van kennis van een specifieke inbreuk. Aansprakelijkheid is pas mogelijk vanaf het moment dat men zich ervan bewust wordt.

2de. Externe links
De website bevat zogenaamde "externe links" (links) naar andere websites waarop de aanbieder van de website geen invloed heeft. Om deze reden kan de aanbieder geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor deze inhoud.
De betreffende aanbieder van de gelinkte website is verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van de verstrekte informatie. Op het moment van linken waren er geen wettelijke overtredingen herkenbaar. Zodra u zich bewust wordt van een dergelijke inbreuk, wordt de link onmiddellijk verwijderd.

3e. Auteursrecht/aanvullend auteursrecht
De inhoud, werken en informatie op deze website zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht en het aanvullende auteursrecht. Elke vorm van duplicatie, verwerking, distributie, opslag en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectieve auteursrechthebbende. Het ongeoorloofd kopiëren/opslaan van de op deze websites aangeboden informatie is niet toegestaan en strafbaar.

4e. Gegevensbescherming
Door de website te bezoeken, kan informatie (datum, tijd, pagina bezocht) over toegang op de server worden opgeslagen. Er worden geen persoonlijke (e.B naam, adres of e-mailadres) gegevens opgeslagen.

Als er persoonsgegevens worden verzameld, gebeurt dit alleen, indien mogelijk, met voorafgaande toestemming van de gebruiker van de website. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker.

De aanbieder wijst erop dat de overdracht van gegevens op het internet (e.B. per e-mail) beveiligingslacunes heeft en dat een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden niet kan worden gegarandeerd. De aanbieder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door dergelijke veiligheidslacunes.

Het gebruik van contactgegevens door derden voor commercieel gebruik is uitdrukkelijk verboden. Tenzij de aanbieder vooraf zijn schriftelijke toestemming heeft gegeven.
De aanbieder behoudt zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen in het geval van het ongevraagd verzenden van reclame-informatie, e.B. via spammails.

Bron: Disclaimer voorbeeld